Image

Onderzoek naar Duurzaam Inkopen is gestart!

Afgelopen week hebben alle inkopers binnen het Rijk een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een onderzoek naar Duurzaam Inkopen en een vragenlijst in te vullen.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voer ik samen met master student Robin Vermeer het onderzoek uit. Er wordt vanuit een HRM en veranderkundig perspectief gekeken naar factoren en actoren die er voor kunnen zorgen dat de Rijksinkopers gecommitteerd en gemotiveerd raken om duurzaam in te kopen. Denk bijvoorbeeld aan een charismatische directe leidinggevende of veel persoonlijke affiniteit met duurzaamheid.

Het onderzoek heeft dan ook niet als doel te meten hoe duurzaam er in elk IUC, SIC of Departement wordt ingekocht of het beleid rondom duurzaam inkopen te evalueren, maar om te kijken waardoor inkopers gecommitteerd raken aan duurzaam inkopen.

Deelname van zoveel mogelijk inkopers aan het onderzoek is echter cruciaal voor het succes van het onderzoek. Ik hoop dan ook van harte dat veel inkopers zich zullen aansluiten bij het onderzoek en de vragenlijst invullen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.