Image

Bachelor studenten presenteren onderzoek bij de Gemeente Nijmegen

Sinds de start van het collegejaar hebben alle tweede- en derdejaars Bestuurskunde studenten ‘Sociologie voor Bestuurskundigen’ van de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar 4 publieke problemen in de Gemeente Nijmegen. Zij hebben onder andere onderzocht waarom bewoners  levenslang in Hengstdal willen blijven wonen, inwoners van 20 tot 45 jaar maar beperkt deelnemen aan activiteiten in het wijkcentrum in Lindenholt, hoe de sociale cohesie in Hengstdal kan worden vergroot en of (oudere burgers) last hebben van beperkte mobiliteit in Lindenholt.

Om een gedegen advies aan de gemeente te kunnen uitbrengen hebben studenten onderzoek in Nijmegen gedaan. Zo hebben ze onder andere interviews gehouden met ouderen, inwoners van Nijmegen geënquêteerd over de sociale cohesie en  documenten bestudeerd.

Op dinsdag 20 december zijn de uitkomsten van de onderzoeken en de bijbehorende adviezen gepresenteerd aan de gemeente gepresenteerd. Hierbij waren niet alleen de betrokken ambtenaren van de gemeente aanwezig, maar ook hun collega’s en betrokken inwoners. De studenten presenteerden hun onderzoeken aan de hand van zelfgemaakte posters. De foto’s bij het bericht laten een kleine selectie zien van de onderzoeksposters en de creativiteit waarmee de studenten deze onderzoeksposters hebben gemaakt.

De studenten presenteerden uitkomsten en adviezen variërend van de organisatie van een popronde of food truck festival om  de sociale cohesie in Hengstdal te vergroten, het organiseren van ov-begeleiding voor ouderen, opstarten van burenhulp, het thuisbezorgen van eten bij ouderen, tot het organiseren van groepsactiviteiten voor volwassenen.

De samenwerking met de Gemeente Nijmegen was dan ook niet alleen erg leerzaam voor de studenten, maar heeft de gemeente ook veel nieuwe inzichten en ideeën gegeven. Die zij hopelijk kunnen gaan gebruiken bij aanpakken van de vraagstukken.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.