Image

New Research Project

This month dr. Peter Kruyen and I have started a new research project for the Belgian Federal Government. Using big data analyse techniques we will analyse tender documents to determine the degree of sustainable procurement in the Belgian Public Sector. More information about this project can be found under the header “sustainable procurement research”.

Image

Bachelor studenten presenteren onderzoek bij de Gemeente Nijmegen

Sinds de start van het collegejaar hebben alle tweede- en derdejaars Bestuurskunde studenten ‘Sociologie voor Bestuurskundigen’ van de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar 4 publieke problemen in de Gemeente Nijmegen. Zij hebben onder andere onderzocht waarom bewoners  levenslang in Hengstdal willen blijven wonen, inwoners van 20 tot 45 jaar maar beperkt deelnemen aan activiteiten in het wijkcentrum in Lindenholt, hoe de sociale cohesie in Hengstdal kan worden vergroot en of (oudere burgers) last hebben van beperkte mobiliteit in Lindenholt.

Om een gedegen advies aan de gemeente te kunnen uitbrengen hebben studenten onderzoek in Nijmegen gedaan. Zo hebben ze onder andere interviews gehouden met ouderen, inwoners van Nijmegen geënquêteerd over de sociale cohesie en  documenten bestudeerd.

Op dinsdag 20 december zijn de uitkomsten van de onderzoeken en de bijbehorende adviezen gepresenteerd aan de gemeente gepresenteerd. Hierbij waren niet alleen de betrokken ambtenaren van de gemeente aanwezig, maar ook hun collega’s en betrokken inwoners. De studenten presenteerden hun onderzoeken aan de hand van zelfgemaakte posters. De foto’s bij het bericht laten een kleine selectie zien van de onderzoeksposters en de creativiteit waarmee de studenten deze onderzoeksposters hebben gemaakt.

De studenten presenteerden uitkomsten en adviezen variërend van de organisatie van een popronde of food truck festival om  de sociale cohesie in Hengstdal te vergroten, het organiseren van ov-begeleiding voor ouderen, opstarten van burenhulp, het thuisbezorgen van eten bij ouderen, tot het organiseren van groepsactiviteiten voor volwassenen.

De samenwerking met de Gemeente Nijmegen was dan ook niet alleen erg leerzaam voor de studenten, maar heeft de gemeente ook veel nieuwe inzichten en ideeën gegeven. Die zij hopelijk kunnen gaan gebruiken bij aanpakken van de vraagstukken.

 

Image

Virtual special issue on Sustainable Public Procurement

I am happy to announce the online publication of the Virtual Special Issue of the Journal of Cleaner Production on Sustainable Public Procurement. In this issue the 17 most valuable publications on sustainable public procurement (SPP)  in the Journal of Cleaner Production over the last 15 years have been united. 

My article titled “Finding the missing link: examining the mediating role of sustainable public procurement behaviour” is identified as one of these most valuable papers on SPP and is therefore included in this special issue. You can find the special issue here: Virtual Special Issue Sustainable Public Procurement.

Image

Artikel in TPC

In het augustus nummer van tijdschrift TPC is een artikel van mijn hand verschenen over duurzaam inkopen bij het Rijk.

Dit artikel is gebaseerd op de uitkomsten van mijn promotieonderzoek naar duurzaam inkopen. In dit artikel beschrijf ik welke factoren en actoren van invloed zijn op de mate van duurzaam inkopen. Immers sinds 2010 heeft de rijksoverheid als doel duurzaam in te kopen om zo de markt voor duurzame goederen aan te jagen en bedrijven te vragen bij te dragen aan een beter milieu, maar blijkt dat er in het ene project duurzamer wordt ingekocht dan in het andere. Welke factoren en actoren (o.a. commitment aan de verandering en change agents) nu echt significant zorgen voor meer duurzaam inkopen kunt u lezen in het artikel in TPC.

De inhoudsopgave van het vierde nummer van TPC kunt u hier lezen: Duurzaam inkopen bij het Rijk.

Image

Special Issue on Public Procurement

I am guest-editing a special issue of the International Journal of Public Sector Management on public procurement with  Joanne Meehan.

The special issue will explore and discuss the usage of public procurement as a policy tool by public sector organizations. Whether at the local, regional, national, or international level, public organizations are using their procurement for a wide range of societal goals. Despite the increased usage of public procurement as a policy tool, little is known about how it is implemented, how successful it is, what factors and actors determine its effectiveness and successfulness and how public procurers deal with the (often conflicting) goals that they have to combine in their procurement. This special issue will try to fill that gap.

You can find the call for papers here: call for papers.

The call for papers invites scholars studying public procurement around the world to reflect theoretically, share empirical research and case studies of using public procurement as a tool to reach desired outcomes in society. We especially welcome papers presenting comparative studies that for example compare the implementation of sustainable public procurement or innovative procurement across different policy fields, organizations or countries.

You can submit a proposal to me until 7 June 2016. After acceptance of the proposals, full manuscripts are due 1 October 2016. All full manuscripts will undergo double blind peer review. Revisions and review have to be finished by March 2017. Aiming for publication mid 2017. For information on the journal, click here.

Image

Second article on Sustainable Public Procurement Behaviour now online

My article second article Sustainable Public Procurement behaviour titled “Examining the mediating role of sustainable public procurement behaviour” has appeared in the Journal of Cleaner Production. You can download it here for free until June 11th: Article

Studies show that the degree of sustainable procurement is not constant within a public organization, but varies across procurement projects. Studies into sustainable public procurement identify several organizational factors that drive or hinder the implementation of sustainable (public) procurement. However these studies have not yet examined how these factors influence the implementation and thus degree of sustainable public procurement. This article tries to fill that gap and tests whether behaviour acts as a mediator between knowledge, commitment to change, and the application of sustainable procurement in procurement projects in the Dutch national government. To test my hypotheses a survey was held amongst public procurers working in the Dutch national government. The results show that sustainable procurement behaviour positively mediates the relationship between on the one hand affective commitment to change and knowledge, and on the other hand the application of both compulsory and voluntary sustainable public procurement in procurement projects. Especially voluntary sustainable procurement proved receptive for knowledge and affective commitment to change. It is therefore concluded that to increase the application of sustainable procurement public organisations should focus on increasing knowledge about sustainability and the environment, affective commitment to change and sustainable procurement behaviour.

Image

Dissertation

I have publicly defended my dissertation on Wednesday 2 December 2015 at the Erasmus University Rotterdam.

The dissertation  titled ‘Implementing Sustainable Public Procurement: An organisational change perspective’ is also available online.

You can download a free copy here: Dissertation.
Voorkant